Current View
Citation link:
Title:
Реинтродукция на белоглавия лешояд (Gyps fulvus) в моделни територии в България : Автореферат / Емилиян Христов Стойнов ; Науч. ръководител Венцеслав Делов.
 
Creator:
Стойнов, Емилиян Христов; Делов, Венцислав Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Проф. направление - 4.3. Биол. науки Зоология на гръбначните животни към кат. "Зоология и антропология" СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Зоология и антропология" 2019; Библиогл. с. 50-52; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Грабливи птици екология. България
 
*** *** ***
 
001:
001152506
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стойнов, Емилиян Христов
 
245:
Реинтродукция на белоглавия лешояд (Gyps fulvus) в моделни територии в България :| Автореферат /| Емилиян Христов Стойнов ; Науч. ръководител Венцеслав Делов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.762 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
53 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Проф. направление - 4.3. Биол. науки Зоология на гръбначните животни към кат. "Зоология и антропология"| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Зоология и антропология"| 2019
 
504:
Библиогл. с. 50-52
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Грабливи птици| екология.| България
 
700:
Делов, Венцислав Георгиев| науч. ръководител