Current View
Citation link:
Title:
Корпоративно предприемачество : Изследване на български софтуерни фирми : Автореферат / Рая Николова Каназирева ; Науч. ръководител Цветан Първанов Давидков.
 
Creator:
Каназирева, Рая Николова; Давидков, Цветан Първанов науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.7 Администрация и управление, науч. спец. "Социално управление" СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. "Стоп. управление" 2014; Библиогр. с. 57-59; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Корпорации България.; Предприемачество България.; Информационни и комуникационни технологии управление и организация България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Каназирева, Рая Николова
 
245:
Корпоративно предприемачество :| Изследване на български софтуерни фирми : Автореферат /| Рая Николова Каназирева ; Науч. ръководител Цветан Първанов Давидков.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 52 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
59 с. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.7 Администрация и управление, науч. спец. "Социално управление"| СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. "Стоп. управление"| 2014
 
504:
Библиогр. с. 57-59
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Корпорации| България.| Предприемачество| България.| Информационни и комуникационни технологии| управление и организация| България.
 
700:
Давидков, Цветан Първанов| науч. ръководител