Citation link:
Abstract:
Александър Людсканов - политик. Със семейство - Недялка, Рада и Константин Людсканови.
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400078
 
IsFormatOf:
№ 627
 
Subject:
политик; министър; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplepoliticians