Citation link:
Abstract:
Георги (Генко) Стаматов със съпругата си Марийка (по баща Пипева).
 
Created:
1912-1914
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450370
 
Subject:
армейски офицер; AthPlus