Citation link:
 • Нови паметници за историята на Българетѣ и на тѣхнитѣ съсѣди : [Продължение отъ книж. І, стр. 36] : [статия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 2 (1870), с. 52-68.
  • [с. 52]
  • [с.] 53
  • [с.] 54
  • [с.] 55
  • [с.] 56
  • [с.] 57
  • [с.] 58
  • [с.] 59
  • [с.] 60
  • [с.] 61
  • [с.] 62
  • [с.] 63
  • [с.] 64
  • [с.] 65
  • [с.] 66
  • [с.] 67
  • [с.] 68