Abstract:
Георги Кандиларов (1851-1943) - български писател и общественик. Един от основателите на българската мъжка гимназия в Солун, където е директор и управител. Учител в Духовното училище в Лясковец, в Духовната семинария в Цариград, като от 1897 до 1899 е неин ректор, в Софийската духовна семинария и Пловдивската духовна семинария. Анна и Георги Кандиларови. Солун, 1887 г.
 
Creator:
Antonopoulo, J., Odessa
 
Created:
1887 г.
 
Spatial:
Солун, Гърция
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Снимки
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13941802930570
 
IsFormatOf:
Сн. 907/87
 
Subject:
писател; учител; 1880; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld