Abstract:
Български офицери пред влакова композиция.
 
Created:
1905
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670030
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 1984К, оп. 1, а.е. 156.
 
Subject:
армейски офицер; железница; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOarmy