Current View
Citation link:
Title:
География на социалната дезорганизация (локални социални мрежи в няколко български градове) : Автореферат / Боян Венциславов Захариев ; Науч. ръководители Майя Грекова, Калоян Харалампиев.
 
Creator:
Захариев, Боян Венциславов; Грекова, Майя Димитрова науч. ръководител; Харалампиев, Калоян Валентинов науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.1 Социология (Градски изследвания) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социология" 2013; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Градове - социология.; Градове социални проблеми.; Урбанизация.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Захариев, Боян Венциславов
 
245:
География на социалната дезорганизация (локални социални мрежи в няколко български градове) :| Автореферат /| Боян Венциславов Захариев ; Науч. ръководители Майя Грекова, Калоян Харалампиев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 247 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
28 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.1 Социология (Градски изследвания)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социология"| 2013
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Градове - социология.| Градове| социални проблеми.| Урбанизация.
 
700:
Грекова, Майя Димитрова| науч. ръководител| Харалампиев, Калоян Валентинов| науч. ръководител