Abstract:
Портрет на малки деца в празнично облекло.
 
Creator:
фотоателие ’’А. Бронфен’’
 
Created:
1908
 
Spatial:
Велико Търново, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Стойчо Млечевски
 
Identifier:
F13910078420311
 
Subject:
портрет; ателие; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups