Citation link:
Abstract:
Балканска война (1912-1913). Македоноодринското опълчение. Дефилиране на МО оп. пред началника на опълчението на 11. V. 1913 г. в Гюморджина.
 
Created:
1913
 
Spatial:
гр. Гюморджина
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Балканска война
 
RightsHolder:
РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
 
Identifier:
F13515185290146
 
Subject:
1910; Балкански войни; парад; EuropeanaPhotography; EUPHOTObalkanwars