Citation link:
  • Укрепителните работи на старобългарската войска /Ред. Г. Баласчев.
    • Заглавна страница