Current View
Citation link:
Title:
Алгоритми за характеризиране на ортогонални масиви : Автореферат / Таня Тодорова Маринова ; Науч. ръководител Мая Митева Стоянова ; Рец. Азнив Киркор Каспарян, Илия Георгиев Буюклиев.; Algorithms for characterisation of orthogonal arrays Tanya Todorova Marinova
 
Creator:
Маринова, Таня Тодорова; Marinova, Tanja Todorova; Стоянова, Мая Митева науч. ръководител; Каспарян, Азнив Киркор рец.; Буюклиев, Иван Иванов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.5. Математика, докторска прогр. "Алгебра, топология и приложения" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2021; Библиогр. с. 15-19; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Линейна алгебра.; Алгоритми.
 
*** *** ***
 
001:
001180385
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Маринова, Таня Тодорова
 
245:
Алгоритми за характеризиране на ортогонални масиви :| Автореферат /| Таня Тодорова Маринова ; Науч. ръководител Мая Митева Стоянова ; Рец. Азнив Киркор Каспарян, Илия Георгиев Буюклиев.
 
246:
Algorithms for characterisation of orthogonal arrays| Tanya Todorova Marinova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 327.9 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
19 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.5. Математика, докторска прогр. "Алгебра, топология и приложения"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2021
 
504:
Библиогр. с. 15-19
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Линейна алгебра.| Алгоритми.
 
700:
Marinova, Tanja Todorova| Стоянова, Мая Митева| науч. ръководител| Каспарян, Азнив Киркор| рец.| Буюклиев, Иван Иванов| рец.