Citation link:
Abstract:
Българска артилерия на път за Чаталджа.
 
Created:
1913
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450129
 
Subject:
армейски офицер; военна техника; Балкански войни; AthPlus