Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. 98. Георги Димитров с профсъюзното и административното ръководство на московската текстилна фабрика ”Семьоновска манифактура”.
 
Created:
11.07.1924
 
Spatial:
Москва, Русия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160143
 
Subject:
политик; посещение; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov