Current View
Citation link:
Title:
Изследване на биологията и екологията на язовеца (Meles meles L.) в моделни местообитания в България : Автореферат / Венислава Валериева Рачева ; Науч. ръководител Даниело Пешев ; Науч. консултант Диана Златанова.
 
Creator:
Рачева, Венислава Валериева; Пешев, Даниело Цолов науч. ръководител; Златанова, Диана науч. консултант
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3. Биол. науки (Зоология) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Зоология и антропология" 2012; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Животни, хищни екология България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Рачева, Венислава Валериева
 
245:
Изследване на биологията и екологията на язовеца (Meles meles L.) в моделни местообитания в България :| Автореферат /| Венислава Валериева Рачева ; Науч. ръководител Даниело Пешев ; Науч. консултант Диана Златанова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,86 MB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
33 с. :| с цв. ил., к. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3. Биол. науки (Зоология)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Зоология и антропология"| 2012
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Животни, хищни| екология| България.
 
700:
Пешев, Даниело Цолов| науч. ръководител| Златанова, Диана| науч. консултант