Current View
Citation link:
Title:
Институционален баланс и междуинституционални отношения в Европейския съюз : Логика на равитие : Автореферат / Десислава Чернева-Моллова ; Науч. ръководител Юлия Захариева
 
Creator:
Чернева-Моллова, Десислава Кирилова; Захариева, Юлия Иванова науч. ръководител
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 3.3. Политически науки (Европеистика - Право на Европейския съюз) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Европеистика" 2015; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Европейски съюз правни проблеми; Европейски съюз политика; Право, европейско; Международни договори.
 
*** *** ***
 
001:
001149696
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Чернева-Моллова, Десислава Кирилова
 
245:
Институционален баланс и междуинституционални отношения в Европейския съюз :| Логика на равитие : Автореферат /| Десислава Чернева-Моллова ; Науч. ръководител Юлия Захариева
 
260:
София :,| 2015.
 
300:
39 с. : ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 898.1 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 3.3. Политически науки (Европеистика - Право на Европейския съюз)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Европеистика"| 2015
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
610:
Европейски съюз| правни проблеми| Европейски съюз| политика
 
650:
Право, европейско| Международни договори.
 
700:
Захариева, Юлия Иванова| науч. ръководител