Lorem ipsum
 • Административно-търговска сграда (бивш хотел) на Димитър Костов
  • Административно-търговска сграда - общ поглед
  • Фасада по ул. Алабин
  • Фасада по ул. Лавеле - поглед нагоре
  • Средната част на фасадата по ул. Алабин
  • Фрагмент от фасадата - еркер
  • Балкони
  • Завършване на еркера
  • Прозорец на първия етаж
  • Балкон на ъгъла
  • Декоративен елемент над входа
  • Конзола на балкона на ъгъла