Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Георги Димитров (първи ред, пети отляво) и Люба (Л1бица)Ивошевич (първи ред, четвърта отляво) с делегати на ІІІ редовен конгрес на Работническия шивашки съюз.
 
Created:
12.04.1911
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160125
 
IsFormatOf:
Г І 44/21
 
Subject:
политик; професионално обединение; конгрес; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov