Citation link:
 • Кратка българска читанка / Отъ Тодора Икономова
  • [Корица и начални страници]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • За Бога
   • Богъ е единъ, нъ въ три лица
    • [с. 3]
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • Пытанія вьрху пьрвыя урокъ
     • [с.] 6
     • [с.] 7
     • [с.] 8
     • [с.] 9
     • [с.] 10
   • Защо е было дохождане-то на Іисуса Христа
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
  • Нравоученіе
   • Любовь къмъ Бога
    • [с. 14]
   • Любовь къмъ ближни-тѣ
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • Длъжности къмъ общество-то
    • [с.] 17
   • Истинно величіе
    • [с.] 18
    • [с.] 19
  • Басни
   • Маймуна-та
   • Кервана
    • [с. 20]
    • [с.] 21
   • Двѣ-тѣ бъчвы
   • Градинаря и магаре-то
    • [с.] 22
   • Вълка и кукувица-та
    • [с.] 23
   • Котка-та и щука-та
    • [с.] 24
  • Изъ промышленность-тѫ
   • Камфора
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • Тиміанъ
    • [с.] 27
   • Клей
    • [с.] 28
   • Ластика
    • [с.] 29
   • Морска гѫба
    • [с.] 30
   • Книгопечатаніето
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
   • Книга-та
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
   • Баруть
    • [с.] 37
    • [с.] 38
  • За подземны-тѣ богатства
   • Камьнна соль
    • [с.] 39
    • [с.] 40
   • Желѣзо
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
   • Мѣдь
    • [с.] 44
    • [с.] 45
   • Срѣбро
    • [с.] 46
   • Злато
    • [с.] 47
    • [с.] 48
   • Безцѣнны камьни
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
  • Изъ Исторіѭ-тѫ на земѭ-тѫ
   • Вѫтрѣшна топлина на земѭ-тѫ
    • [с.] 53
    • [с.] 54
   • Издиганія и снишаванія на земѭ-тѫ
    • [с.] 55
    • [с.] 56
   • Огнемѣтны планины
    • [с.] 57
    • [с.] 58
   • Землетрясеніе
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
  • Изъ Естественнѫ-тѫ Исторія
   • За мнимополезны и мнимовредны животны
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
  • Отъ наукѫ-тѫ за человѣческый животъ
   • Топлина на тѣло-то
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
  • Оглавленіе
   • [с. 72]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]