Citation link:
 • Врѣмя-то е наука и богатство : Книжка третя [Напрѣдъкъ : Нарѫчни книжки за онѣзи, кои-то желаѭть наукѫ и успѣхъ]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Врѣмя-то е наука и богатство [Увод]
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
  • 1. Спаніе
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
  • 2. Лѣность
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
  • 3. Много врѣмя ся губи по кахвенета-та, по кръчми-тѣ (механи-тѣ), и пр.
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
  • 4. Не оставяй дюгеня си и работа-та си
   • [с.] 18
   • [с.] 19
  • 5. Посѣщенія
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
  • 6. Ніе губимъ много врѣмя, кога-то начнуваме планове, работи и науки, кои-то никога не свършваме
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
  • 7. Трѣбва да гледаме каква работа вършимъ
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
  • 8. Много врѣмя ся губи въ прочитаніе безполезни книги
   • [с.] 30
  • 9. Ніе губимъ много врѣмя, ако продължаваме да учимъ една наука, слѣдъ като ума ни ся е уморилъ вече отъ нея
   • [с.] 31
  • 10. За всѣка работа имай опрѣдѣлено врѣмя
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
  • 11. Бъди точенъ и наврѣмяненъ
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
  • Дѣ що ся намира
   • [с. 48]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]