Current View
Citation link:
Title:
Фазово поведение на мастни киселини и алкохоли в смесени мицеларни разтвори на повърхностно активни вещества : Автореферат / Силвия Сталева Цочева ; Науч. ръководител Петър Кралчевски ; Науч. консултант Красимир Данов.
 
Creator:
Цочева, Силвия Сталева; Кралчевски, Петър Атанасов науч. ръководител; Данов, Красимир Димитров науч. консултант
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по Хим. науки (Теоретична химия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по Инж. химия и фармацевтично инженерство 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Фазови преходи.; Повърхностно-активни вещества.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Цочева, Силвия Сталева
 
245:
Фазово поведение на мастни киселини и алкохоли в смесени мицеларни разтвори на повърхностно активни вещества :| Автореферат /| Силвия Сталева Цочева ; Науч. ръководител Петър Кралчевски ; Науч. консултант Красимир Данов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 3,5 МB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
51 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по Хим. науки (Теоретична химия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по Инж. химия и фармацевтично инженерство| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Фазови преходи.| Повърхностно-активни вещества.
 
700:
Кралчевски, Петър Атанасов| науч. ръководител| Данов, Красимир Димитров| науч. консултант