Abstract:
Портрет на млади български интелектуалци в градско облекло.
 
Creator:
фотоателие ’’Д. А. Карастоянов’’
 
Created:
1907
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Стойчо Млечевски
 
Identifier:
F13910078420231
 
Subject:
портрет; ателие; костюм; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups