Current View
Citation link:
Title:
Оптимизация на SQL заявки чрез генетичен алгоритъм : Автореферат / Стоян Милчев Велев ; Науч. ръководител Владимир Димитров.
 
Creator:
Велев, Стоян Милчев; Димитров, Владимир Тодоров науч. ръководител
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен Доктор по науч. спец. 01.01.12 Информатика СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2011; Библиогр. с. 32-33; Съдържа и Кратка биогр.; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Бази данни.; Програмиране.; Алгоритми.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Велев, Стоян Милчев
 
245:
Оптимизация на SQL заявки чрез генетичен алгоритъм :| Автореферат /| Стоян Милчев Велев ; Науч. ръководител Владимир Димитров.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,15 MB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
35 л. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен Доктор по науч. спец. 01.01.12 Информатика| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2011
 
504:
Библиогр. с. 32-33
 
505:
Съдържа и Кратка биогр.
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Бази данни.| Програмиране.| Алгоритми.
 
700:
Димитров, Владимир Тодоров| науч. ръководител