Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Георги Димитров дава интервю за ”Союз – кинохроника”.
 
Created:
1.03.1934
 
Spatial:
Москва, Русия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160183
 
IsFormatOf:
Г І 15/20
 
Subject:
политик; интервю; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov