Current View
Citation link:
Title:
Политическата карикатура като комуникационен инструмент за управление на репутационни кризи : Автореферат / Боян Стойчев Георгиев ; Науч. ръководител Чавдар Христов ; Рец. Светлана Станкова, Саша Тодорова.; Political caricature as a communication tool for reputation crisis management Bojan Stojchev Georgiev
 
Creator:
Георгиев, Боян Стойчев; Georgiev, Bojan Stojcev; Христов, Чавдар Асенов науч. ръководител; Станкова, Светлана Иванова рец.; Тодорова, Саша Владимирова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертационен труд] за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Кризисен пъблик рилейшънс) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция" 2020; Библиогр. л. 50-52; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Карикатура.; Визуална комуникация.; Политика връзки с обществеността.
 
*** *** ***
 
001:
001176111
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиев, Боян Стойчев
 
245:
Политическата карикатура като комуникационен инструмент за управление на репутационни кризи :| Автореферат /| Боян Стойчев Георгиев ; Науч. ръководител Чавдар Христов ; Рец. Светлана Станкова, Саша Тодорова.
 
246:
Political caricature as a communication tool for reputation crisis management| Bojan Stojchev Georgiev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.607 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
52 л. :| с цв. диагр., сх. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд]| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Кризисен пъблик рилейшънс)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и аудиовизуална продукция"| 2020
 
504:
Библиогр. л. 50-52
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Карикатура.| Визуална комуникация.| Политика| връзки с обществеността.
 
700:
Georgiev, Bojan Stojcev| Христов, Чавдар Асенов| науч. ръководител| Станкова, Светлана Иванова| рец.| Тодорова, Саша Владимирова| рец.