Citation link:
Abstract:
София. Народното събрание.
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка Пощенски картички
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053951169
 
IsFormatOf:
НСФ 198/84
 
Subject:
градски пейзаж; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacessofia