Abstract:
Величко Добринов след завършване на Военното училище в Одеса.
 
Creator:
Готлиб, Б.
 
Created:
23.02.1915
 
Spatial:
Одеса, Украйна
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400053
 
IsFormatOf:
№ 8671
 
Subject:
армейски офицер; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplearmyofficers