Current View
Citation link:
Title:
Възможности и граници на приложимост на ИЧ-ЛД спектралния анализ на ориентирани суспензии в нематичен течен кристал при глицин съдържащи пептиди и техни производни : Автореферат / Соня Йорданова Зарева.
 
Creator:
Зарева, Соня Йорданова
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертация, представена за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление 4.2 - Хим. науки, Науч. специалност - Аналитична химия, шифър 01.05.04 СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. аналитична химия 2012; Библиогр. с. 42-44; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Фармацевтична химия.; Спектрален анализ - приложение.; Пептиди.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Зарева, Соня Йорданова
 
245:
Възможности и граници на приложимост на ИЧ-ЛД спектралния анализ на ориентирани суспензии в нематичен течен кристал при глицин съдържащи пептиди и техни производни :| Автореферат /| Соня Йорданова Зарева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,84 MB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
44 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация,| представена за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление 4.2 - Хим. науки, Науч. специалност - Аналитична химия, шифър 01.05.04| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. аналитична химия| 2012
 
504:
Библиогр. с. 42-44
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Фармацевтична химия.| Спектрален анализ - приложение.| Пептиди.