Current View
Citation link:
Title:
Младежката рок музика в печатните медии на прехода (1987-1992) : Автореферат / Емил Кунчев Братанов ; Науч. ръководител Тотка Монова ; Рец. Ефрем Ефремов, Йордан Ефтимов.; Youth rock music in the print media of the transition (1987-1992) Emil Kounchev Bratanov
 
Creator:
Братанов, Емил Кунчев; Bratanov, Emil Kuncev; Монова, Тотка Иванова науч. ръководител; Ефремов, Ефрем рец.; Ефтимов, Йордан Симеонов рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Прескомуникация) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Рок музика история. България.; Журналистика жанрове България.
 
*** *** ***
 
001:
001180990
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Братанов, Емил Кунчев
 
245:
Младежката рок музика в печатните медии на прехода (1987-1992) :| Автореферат /| Емил Кунчев Братанов ; Науч. ръководител Тотка Монова ; Рец. Ефрем Ефремов, Йордан Ефтимов.
 
246:
Youth rock music in the print media of the transition (1987-1992)| Emil Kounchev Bratanov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 890.9 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
56 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Прескомуникация)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Рок музика| история.| България.| Журналистика| жанрове| България.
 
700:
Bratanov, Emil Kuncev| Монова, Тотка Иванова| науч. ръководител| Ефремов, Ефрем| рец.| Ефтимов, Йордан Симеонов| рец.