Current View
Citation link:
Title:
Духовността в съвременното визуално изкуство : Автореферат / Илона Ивова Аначкова ; Науч. ръководител Правда Спасова; Spirituality in contemporary visual art
 
Creator:
Аначкова, Илона Ивова; Спасова, Правда Добринова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление Философия СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Логика, етика и естетика" 2018; Библиогр. с. 53-59; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Изкуство история философия.; Гениалност психологични проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001157418
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Аначкова, Илона Ивова
 
245:
Духовността в съвременното визуално изкуство :| Автореферат /| Илона Ивова Аначкова ; Науч. ръководител Правда Спасова
 
246:
Spirituality in contemporary visual art
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 608.6 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
59 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление Философия| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Логика, етика и естетика"| 2018
 
504:
Библиогр. с. 53-59
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Изкуство| история| философия.| Гениалност| психологични проблеми.
 
700:
Спасова, Правда Добринова| науч. ръководител