Citation link:
 • Стоян войвода слѣдъ паденіе-то на бъл. царство : Трагическо представленіе въ три дѣиствія
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
  • Лица
   • [с. 2]
  • Стоян Войвода слѣдъ паденіе-то на българс. царрство
   • Дѣйствіе пьрво
    • Явленіе А
     • [с. 3]
    • Явленіе Б
     • [с.] 4
     • [с.] 5
    • Явленіе В
     • [с.] 6
    • Явленіе Г
     • [с.] 7
    • Явленіе Д
     • [с.] 8
     • [с.] 9
     • [с.] 10
    • Явленіе Е
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [с.] 13
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • [с.] 16
    • Явленіе Ж
     • [с.] 17
     • [с.] 18
    • Явленіе З
     • [с.] 19
     • [с.] 20
    • Явленіе И
     • [с.] 21
    • Явленіе І
     • [с.] 22
    • Явленіе К
     • [с.] 24
   • Дѣйствіе второ
    • Явленіе А
     • [с.] 25
    • Явленіе Б
     • [с.] 26
    • Явленіе В
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
    • Явленіе Г
     • [с.] 31
     • [с.] 32
    • Явленіе Д
    • Явленіе Е
     • [с.] 33
    • Явленіе Ж
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
     • [с.] 37
    • Явленіе З
     • [с.] 38
     • [с.] 39
    • Явленіе И
     • [с.] 40
   • Дѣйствіе трете
    • Явленіе А
     • [с.] 41
    • Явленіе Б
     • [с.] 42
    • Явленіе В
     • [с.] 43
    • Явленіе Г
     • [с.] 44
     • [с.] 45
    • Явленіе Д
     • [с.] 46
    • Явленіе Е
     • [с.] 47
     • [с.] 48
    • Явленіе Ж
     • [с.] 49
    • Явленіе З
     • [с.] 50
    • Явленіе И
     • [с.] 51
    • Явленіе І
     • [с.] 52
  • Поврѣменни спѣви
   • А
    • [с. 53]
    • [с.] 54
   • Б
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • В
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
   • Г
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
   • Д
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с. 70]
    • [с. 71]
    • [с. 72]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]