Current View
Citation link:
Title:
Пътят на духовен възход според Евагрий Понтийски : Автореферат / Йоаннис Стефанос Каминис ; Науч. ръководител Светослав Риболов ; Рец. Иван Василев Христов, Лиляна Симеонова.; The path of spiritual ascent according to Evagrius Ponticus Ioannis Stefanos Kaminis
 
Creator:
Каминис, Йоаннис Стефанос; Kaminis, Ioannis Stefanos; Риболов, Светослав Светозаров науч. ръководител; Христов, Иван Василев рец.; Симеонова, Лиляна Видинова рец.; Евагрий Понтийски за него
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление Религия и теология - 2.4 (Патрология) СУ Св. Климент Охридски, Богословски фак., Кат. Ист. и сист. богословие 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Евагрий Понтийски мироглед
 
*** *** ***
 
001:
001177380
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Каминис, Йоаннис Стефанос
 
245:
Пътят на духовен възход според Евагрий Понтийски :| Автореферат /| Йоаннис Стефанос Каминис ; Науч. ръководител Светослав Риболов ; Рец. Иван Василев Христов, Лиляна Симеонова.
 
246:
The path of spiritual ascent according to Evagrius Ponticus| Ioannis Stefanos Kaminis
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.381 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
39 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление Религия и теология - 2.4 (Патрология)| СУ Св. Климент Охридски, Богословски фак., Кат. Ист. и сист. богословие| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
600:
Евагрий Понтийски| мироглед
 
700:
Kaminis, Ioannis Stefanos| Риболов, Светослав Светозаров| науч. ръководител| Христов, Иван Василев| рец.| Симеонова, Лиляна Видинова| рец.| Евагрий Понтийски| за него