Citation link:
 • Отчетъ за дѣла-та на Виенско-то българско дружество ”Напрѣдъкъ” прѣзъ 1876
  • [Корица и начални страници]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • [Обръщение на Настоятелството]
   • [с. 1]
   • [с. 2]
  • Събрани помощи прѣзъ 1876 год.
   • [с. 3]
  • I. Да дава Българско-то дружество ”Напрѣдъкъ” въ Виена да зема
   • [с. 4 / с. 5]
  • Годишенъ отчетъ на Българско-то дружество ”Напрѣдъкъ” у Виена
   • [с. 6 / с. 7]
  • Jahres-Bericht des Bulgarischen Vereines ”Fortschritt”, Elisabethstrasse № 14
   • [с. 8 / с. 9]
   • [с. 10]
  • [Липсват последни страници и корица]