Current View
Citation link:
Title:
Понятие за личност в една антропология на личността : Автореферат / Вихрен Евгениев Митев ; Науч. ръководител Иван Колев
 
Creator:
Митев, Вихрен Евгениев; Колев, Иван Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност 2.3 Философия (Философска антропология) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Философия" 2018; Библиогр. с. 32; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Личност философски проблеми.; Философска антропология.
 
*** *** ***
 
001:
001156500
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Митев, Вихрен Евгениев
 
245:
Понятие за личност в една антропология на личността :| Автореферат /| Вихрен Евгениев Митев ; Науч. ръководител Иван Колев
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 385.8 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
32 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност 2.3 Философия (Философска антропология)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Философия"| 2018
 
504:
Библиогр. с. 32
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Личност| философски проблеми.| Философска антропология.
 
700:
Колев, Иван Георгиев| науч. ръководител