Current View
Citation link:
Title:
Дигиталните технологии (видеоарт и фотография) в обучението при специалност "Изобразително изкуство" : Автореферат / Иво Крумов Димитров ; Науч. ръководител Орлин Дворянов.
 
Creator:
Димитров, Иво Крумов; Дворянов, Орлин Панайотов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по изобразително изкуство) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Визуални изкуства" 2018; Библиогр. с. 46-50; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Информационни и комуникационни технологии приложение във висшето образование.; Изобразително изкуство методика на преподаването за ВУЗ.
 
*** *** ***
 
001:
001160380
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитров, Иво Крумов
 
245:
Дигиталните технологии (видеоарт и фотография) в обучението при специалност "Изобразително изкуство" :| Автореферат /| Иво Крумов Димитров ; Науч. ръководител Орлин Дворянов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.341 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
51 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по изобразително изкуство)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Визуални изкуства"| 2018
 
504:
Библиогр. с. 46-50
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Информационни и комуникационни технологии| приложение| във висшето образование.| Изобразително изкуство| методика на преподаването| за ВУЗ.
 
700:
Дворянов, Орлин Панайотов| науч. ръководител