Abstract:
Константин Кисимов в една от ролите си - актьорът горе на печката.
 
Created:
1931-1939
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671233
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 920К, оп. 1, а.е. 268.
 
Subject:
театър; актьор; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld