Abstract:
Георги (Гьончо) Белев (1889-1963) е български писател белетрист, автор на пътеписи, общественик, член на ръководството на Съюза на българските писатели. Гьончо Белев и съпругата му Любица (със светлото палто), 1933 г.
 
Created:
1933
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Фотоалбум на Любица и Гьончо Белеви
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950015
 
IsFormatOf:
Сн. 3205/13
 
Subject:
писател; 1930; професионално сдружение; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld