Current View
Citation link:
Authors:
Ле Хонг Фъонг; Le Hong Phuong; Симеонов, Емил Цанев; Simeonov, Emil Tsanev
 
Title:
Идентифициране на параметрите на модела при създаване на алгоритъм за оптимално управление на автомобилни двигатели с вътрешно горене
 
Other Titles:
Identification of model parameters for in optimal control algorithm for automotive internal combustion engine
 
Date of Issue:
1995
 
Is Part of:
Годишник на ТУ-София, 48(2), 1995. Машиностроене, транспорт : Юбилейна научна сесия „50 години ТУ–София“ 11-12.10.1995 София, с. 411-420.
 
Publisher:
ТУ-София
 
Identifiers:
0374-342Х [issn]
 
Type:
Article
 
Language:
bul
 
Subject:
двигатели с вътрешно горене – анализ и модели; двигатели с вътрешно горене – изпитване
 
Abstract:
The paper presents a recursive method for the on-line identification of the parameters of a dynamic model of an automotive internal combustion engine. The method is useful in setting up an adaptive control system for optimizing engine operation.
 
Description:
Ле Хонг Фъонг и др. Идентифициране на параметрите на модела при създаване на алгоритъм за оптимално управление на автомобилни двигатели с вътрешно горене / Ле Хонг Фъонг, Емил Симеонов. (Транспорт). // Годишник на ТУ-София, Том 48, 1995, № 2. Машиностроене, транспорт : Юбилейна научна сесия „50 години ТУ–София“ 11-12.10.1995 София, с. 411-420. Рез. на бълг. и англ. ез.; С библиогр.