Current View
Citation link:
Title:
Развиване на умения за критическо четене и критическо писане в литературното образование - гимназиален етап : Автореферат / Наташа Любомирова Крумова ; Науч. ръководител Владимир Атанасов ; Рец. Адриана Емилова Симеонова-Дамянова, Огняна Атанасова Георгиева-Тенева.; Developing skills for critical reading and critical writing in literary education - high school stage Natasha Lyubomirova Krumova
 
Creator:
Крумова-Христемова, Наташа Любомирова.; Hristemova-Krumova, Natasa Ljubomirova.; Атанасов, Владимир Атанасов науч. ръководител; Дамянова, Адриана Емилова рец.; Георгиева-Тенева, Огняна Атанасова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Възприетата форма на името на авт. на автореферата Наташа Любомирова Крумова е Наташа Любомирова Крумова-Христемова; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 1.3 Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по лит.) СУ Св. Климент Охридски, Фак. по слав. филологии, Кат. по методика 2019; Библиогр. с. 40-56; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Литература методика на преподаването за средни училища.
 
*** *** ***
 
001:
001177403
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Крумова-Христемова, Наташа Любомирова.
 
245:
Развиване на умения за критическо четене и критическо писане в литературното образование - гимназиален етап :| Автореферат /| Наташа Любомирова Крумова ; Науч. ръководител Владимир Атанасов ; Рец. Адриана Емилова Симеонова-Дамянова, Огняна Атанасова Георгиева-Тенева.
 
246:
Developing skills for critical reading and critical writing in literary education - high school stage| Natasha Lyubomirova Krumova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 574.1 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
56 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
500:
Възприетата форма на името на авт. на автореферата Наташа Любомирова Крумова е Наташа Любомирова Крумова-Христемова
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 1.3 Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по лит.)| СУ Св. Климент Охридски, Фак. по слав. филологии, Кат. по методика| 2019
 
504:
Библиогр. с. 40-56
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Литература| методика на преподаването| за средни училища.
 
700:
Hristemova-Krumova, Natasa Ljubomirova.| Атанасов, Владимир Атанасов| науч. ръководител| Дамянова, Адриана Емилова| рец.| Георгиева-Тенева, Огняна Атанасова| рец.