Current View
Citation link:
Title:
Теоретично изследване на механизма на терапевтично действие на абиогенния метален катион галий (III) : Автореферат / Николета Мирославова Кирчева ; Науч. ръководител Тодор Минков Дудев.
 
Creator:
Кирчева, Николета Мирославова; Дудев, Тодор Минков науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.2. Хим. науки (Теоретична химия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Фармацевт. и прил. органична химия" 2020; Библиогр. с. 49-50; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Галий лечебно действие.
 
*** *** ***
 
001:
001165906
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кирчева, Николета Мирославова
 
245:
Теоретично изследване на механизма на терапевтично действие на абиогенния метален катион галий (III) :| Автореферат /| Николета Мирославова Кирчева ; Науч. ръководител Тодор Минков Дудев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.936Mb )
 
260:
София,| 2020.
 
300:
51 с. :| с ил., сх., табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.2. Хим. науки (Теоретична химия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Фармацевт. и прил. органична химия"| 2020
 
504:
Библиогр. с. 49-50
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Галий| лечебно действие.
 
700:
Дудев, Тодор Минков| науч. ръководител