Abstract:
Александър Петров Радев.
 
Created:
около 1910
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450193
 
Subject:
политик; министър; юрист; AthPlus