Current View
Citation link:
Title:
Бежански потоци - опасност за националната сигурност на Република България : Автореферат / Иван Николаев Николаев ; Науч. ръководител Климент Найденов.; Refugee flows – a national security threat for the Republic of Bulgaria Ivan Nikolaev Nikolaev
 
Creator:
Николаев, Иван Николаев; Найденов, Климент Минев науч. ръководител; Nikolaev, Ivan Nikolaev
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Coverage:
България национална сигурност. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 4.4 Науки за Земята СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак. Кат. "Регионално развитие" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Бежанци България.
 
*** *** ***
 
001:
001150804
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Николаев, Иван Николаев
 
245:
Бежански потоци - опасност за националната сигурност на Република България :| Автореферат /| Иван Николаев Николаев ; Науч. ръководител Климент Найденов.
 
246:
Refugee flows – a national security threat for the Republic of Bulgaria| Ivan Nikolaev Nikolaev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 929.5 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
[48] с. :| с диагр., табл., к. ;| 21 см| компактдиск (1 бр.)
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 4.4 Науки за Земята| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак. Кат. "Регионално развитие"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Бежанци| България.
 
651:
България| национална сигурност.
 
700:
Найденов, Климент Минев| науч. ръководител| Nikolaev, Ivan Nikolaev