Current View
Citation link:
Title:
Музикотерапията в социалната практика - фактор за успешна социализация и ресоциализация на личността : Социализиращи функции на музикотерапията при деца със специални образователни потребности Автореферат / Биляна Валериева Николова ; Науч. ръководител Жан Гологанов.
 
Creator:
Николова, Биляна Валериева; Гологанов, Жан Любенов науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 1.3 Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Музика" 2014; Библиогр. с. 36-39; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014]
 
Subject:
Музика методика на преподаването.; Музикална терапия.; Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Николова, Биляна Валериева
 
245:
Музикотерапията в социалната практика - фактор за успешна социализация и ресоциализация на личността :| Социализиращи функции на музикотерапията при деца със специални образователни потребности| Автореферат /| Биляна Валериева Николова ; Науч. ръководител Жан Гологанов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 983 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
39 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 1.3 Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Музика"| 2014
 
504:
Библиогр. с. 36-39
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014]
 
650:
Музика| методика на преподаването.| Музикална терапия.| Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се.
 
700:
Гологанов, Жан Любенов| науч. ръководител