Current View
Citation link:
Title:
Лингвостилистични характеристики на копирайтинг текстовете и функционирането им в медийната среда : Автореферат / Йордан Карапенчев ; Науч. ръководител Андреана Ефтимова ; Рец. Дияна Петкова Петкова, Морис Наме Фадел.; Linguo-stylistics characteristics of copywriting texts and their functions in the media Yordan Zhivkov Karapenchev
 
Creator:
Карапенчев, Йордан Живков; Karapencev, Jordan Zivkov; Ефтимова, Андреана Борисова науч. ръководител; Петкова, Дияна Петкова рец.; Фадел, Морис Наме рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат към дисертация за присъждане на образователно-науч. степен "доктор" [по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Медиен език и стил)] СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Копирайтинг.; Средства за масова информация език и стил.; Лингвистичен анализ.; Реклама.
 
*** *** ***
 
001:
001175906
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Карапенчев, Йордан Живков
 
245:
Лингвостилистични характеристики на копирайтинг текстовете и функционирането им в медийната среда :| Автореферат /| Йордан Карапенчев ; Науч. ръководител Андреана Ефтимова ; Рец. Дияна Петкова Петкова, Морис Наме Фадел.
 
246:
Linguo-stylistics characteristics of copywriting texts and their functions in the media| Yordan Zhivkov Karapenchev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 429.7 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
37 л. :| с табл. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат към дисертация| за присъждане на образователно-науч. степен "доктор" [по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Медиен език и стил)]| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Копирайтинг.| Средства за масова информация| език и стил.| Лингвистичен анализ.| Реклама.
 
700:
Karapencev, Jordan Zivkov| Ефтимова, Андреана Борисова| науч. ръководител| Петкова, Дияна Петкова| рец.| Фадел, Морис Наме| рец.