Citation link:
 • История на хайдутъ Сидеря и на неговътъ биволъ Голя (По народно предание)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Историята на хайдут Сидер]
   • [с. 5]
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • Боленъ Пьрванъ и черъ арапинъ
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • Черенъ арапъ и хайдутъ Сидерь
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
   • Бащинъ даръ на хайдутъ Сидеря при венчилото му
    • [с.] 45
    • [с.] 46
   • Геранскйтъ богатъ бей, неговйтъ страшенъ бикъ и хайдутъ сидеревите юначни биволи
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
   • Борба на геранскйтъ бей бикътъ съ хайдутъ Сидерева биволъ голя
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • Сидеръ за корбаньтъ си мели брашно на воденицата, бивокътъ му Голю убива тамъ една мечка стръвница
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
   • Биволъ Голю и мечка Стравница
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
   • Заключение
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с. 72]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]