Current View
Citation link:
Title:
Граматични трансформации при художествен превод (сръбско-български паралели) : Автореферат / Ивана Давитков.; Grammatical transformations in fiction translation (serbian-bulgarian parallels) Ivana Davitkov
 
Creator:
Давитков, Ивана; Davitkov, Ivana
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1 Филология "Теория и практика на превода" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по слав. езикознание 2016; Библиогр. с. 37-39; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2016
 
Subject:
Превод, художествен.; Сръбски език превод.; Български език превод.
 
*** *** ***
 
001:
000120332
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Давитков, Ивана
 
245:
Граматични трансформации при художествен превод (сръбско-български паралели) :| Автореферат /| Ивана Давитков.
 
246:
Grammatical transformations in fiction translation (serbian-bulgarian parallels)| Ivana Davitkov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 579 KB)
 
260:
София,| 2016.
 
300:
41 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1 Филология "Теория и практика на превода"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по слав. езикознание| 2016
 
504:
Библиогр. с. 37-39
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2016
 
650:
Превод, художествен.| Сръбски език| превод.| Български език| превод.
 
700:
Davitkov, Ivana