Current View
Citation link:
Title:
Пъблик рилейшънс на съдебната система в България : Развитие, проблеми и перспективи през периода 2002-2012 Автореферат / Петя Гергова ; Науч. ръководител Минка Златева.
 
Creator:
Гергова, Петя Стойнева; Златева, Минка Генчева науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. Журналистика (Медии и връзки с обществеността) Шифър 3.5 Обществени комуникации и информационни науки СУ "Св. Климент Охридски", ФЖМК - Кат. на ЮНЕСКО, "Комуникация и връзки с обществеността" 2013; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Съд и съдоустройство връзки с обществеността България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Гергова, Петя Стойнева
 
245:
Пъблик рилейшънс на съдебната система в България :| Развитие, проблеми и перспективи през периода 2002-2012| Автореферат /| Петя Гергова ; Науч. ръководител Минка Златева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 730 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
43 с. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. Журналистика (Медии и връзки с обществеността) Шифър 3.5 Обществени комуникации и информационни науки| СУ "Св. Климент Охридски", ФЖМК - Кат. на ЮНЕСКО, "Комуникация и връзки с обществеността"| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Съд и съдоустройство| връзки с обществеността| България.
 
700:
Златева, Минка Генчева| науч. ръководител