Current View
Citation link:
Title:
Извънучилищна възпитателна дейност с деца бежанци в България : Автореферат / Албена Стефанова Тодорова ; Науч. ръководител Сийка Чавдарова-Костова.
 
Creator:
Тодорова, Албена Стефанова; Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева науч. ръководител
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. специалност Теория на възпитанието и дидактика СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Педагогика 2011; Библиогр. с. 50; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Бежанци образование и просвета. България; Извънкласна и извънучилищна работа България.
 
*** *** ***
 
001:
001145737
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тодорова, Албена Стефанова
 
245:
Извънучилищна възпитателна дейност с деца бежанци в България :| Автореферат /| Албена Стефанова Тодорова ; Науч. ръководител Сийка Чавдарова-Костова.
 
260:
София,| 2011.
 
300:
50 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 964.5 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. специалност Теория на възпитанието и дидактика| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Педагогика| 2011
 
504:
Библиогр. с. 50
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Бежанци| образование и просвета.| България| Извънкласна и извънучилищна работа| България.
 
700:
Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева| науч. ръководител