Citation link:
Abstract:
Българската църква ”Св. Димитър” в Еникьой.
 
Created:
1930-1931
 
Spatial:
Цариград, Турция
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671847
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 246К, оп. 3, а.е. 665.
 
Subject:
църква; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplaces