Current View
Citation link:
Title:
Морфонология на глаголното словоизменение на говора в Петричко : Автореферат / Йорданка Георгиева Велкова ; Науч. ръководител Владимир Жобов.
 
Creator:
Велкова, Йорданка Георгиева; Жобов, Владимир Любенов науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертация за придобиване на образователната и науч. степен доктор СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии. Кат. бълг. ез. 2012; Библиогр. с. 44-46; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Български език глаголи.; Български език фонетика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Велкова, Йорданка Георгиева
 
245:
Морфонология на глаголното словоизменение на говора в Петричко :| Автореферат /| Йорданка Георгиева Велкова ; Науч. ръководител Владимир Жобов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1 088 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
46 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователната и науч. степен доктор| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии. Кат. бълг. ез.| 2012
 
504:
Библиогр. с. 44-46
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Български език| глаголи.| Български език| фонетика.
 
700:
Жобов, Владимир Любенов| науч. ръководител